Bicom bioresonans

Alingsås och Vara         

Friskvård med BICOM bioresonans och livsstilsförändringar

Friskvård med Bicom bioresonans och livsstilsförändringar är utvecklat för människor som vill vara friska och skapa en hälsosam miljö för sig själva.

Behandling med Bicom bioresonans kombineras med rådgivning kring kost, motion, vila och sömn, stresshantering, nikotinavvänjning mm.

Det är ditt liv! Det handlar om ditt liv och hur du kan skapa det själv.

Hur du kan skapa harmoni och balans och hälsa för dig själv genom förändringar i din livsstil och ditt beteende.

Nyare forskning i hur dina gener anpassar sig efter omgivningen (epigenetik) visar att det alltid finns en chans att förändra situationen när du är sjuk. Forskning visar att vi påverkas av externa faktorer och miljön runt oss, oavsett vilka gener vi har. Den inre miljön förändras genom individens beteende och medvetenhet. Så det spelar roll vad du tänker, känner, gör, hur du ser på världen, hur du beter dig och hur du behandlar din fysiska kropp. Hälsa eller sjukdom är baserat på dessa faktorer.

Orsaken till sjukdomar

I nuläget är cirka 90% av alla sjukdomar stressrelaterade. Varför känner vi oss stressade? Varför förändrar vi inte orsaken till våra sjukdomar istället för att behandla symptomen? Ur naturmedicinsk synvinkel är sjukdom inte bara orsakad av den fysiska kroppen utan också kopplad till känslolivet och tankelivet.

Orsaken till en sjukdom kan vara ett gammalt omedvetet beteende, känslor som håller dig fånge, tankemönster som tar över. Så är du inte längre kapten på skeppet. Detta skapar en ond cirkel och det ser ofta ut som om det inte finns någon väg ut. Men kom ihåg, det finns alltid en väg ut. Vi vill ge dig möjlighet och verktyg hur du kan få tillbaka kontrollen över ditt liv. Till känslolivet hör förväntningar, antaganden, önskningar, önskemål och speciella tankar. De är helt subjektiva och har oftast inget att göra med verkligheten. Vi visar dig hur du kan ta hand om din fysiska kropp, ditt känsloliv och ditt tankeliv.

Det betyder inte att du skall hålla dig borta från sjukvårdssystemet eller sluta med din medicin eller medicinsk rådgivning. Vänligen fortsätt att arbeta tillsammans med din läkare och vården. Vårt koncept är ett komplement till sjukvårdssystemet och en guide för dig att förändra din livsstil och hjälpa dig själv.

Det viktigaste är att du kommer igång och förändrar något.

Punkterna som tas upp i programmet ger dig möjligheten att förändra ditt liv. Du börjar genom att du ändrar din livsstil och förutsättningarna för din fysiska kropp. Som vi beskrivit så ger det också förändring i känslolivet och tankelivet eftersom de hänger samman som en helhet. Den tid det tar är beroende av dig själv. Du kan ta ett steg per månad, göra det snabbare eller långsammare.

När du läser om dessa fem steg kanske du tror att det här är enkla saker, som alla känner till, och det är rätt. Men det är bara några få av oss som verkligen lever efter dessa punkter varje dag. Att veta något och leva enligt det varje dag är en stor och viktig skillnad. Försök inte att pressa dig för hårt, det skall inte skapa stress att du förändrar ditt liv. Men var medveten om latmasken och det faktum att det inte alltid är lätt att komma ur en komfortzon och förändra rutiner. Det viktigaste är att du kommer igång och förändrar något. Stagnation är din främsta fiende.


Lycka till på din väg mot bättre hälsa!