Bicom bioresonans

Alingsås och Vara         

Hälsosamtal

Hälsorådgivning för dig som vill leva friskare längre.

Du svarar på enkätfrågor om dina levnadsvanor. Dina svar tillsammans med mätning av vikt, längd, midjemått, blodtryck samt energimätning och test av födoämnen med hjälp av Bicom bioresonans, ger dig din hälsoprofil.

Utifrån din hälsoprofil bestämmer vi tillsammans vilka förändringar du vill göra i din livsstil. Tillsammans formulerar vi din hälsoplan.